نحوه ورود به کلاس ها

 

دکمه ورود را زده 

 

خرید پکیج را میزنید 

 

دکمه اضافه کردن به سبد خرید را می زنید 

 

هنگامی که دکمه ورود به کلاس روشن باشد کلاس شروع شده است 

و فقط با یک کلیک وارد کلاس می شوید. 

مرور گر خود را بروز نمایید (Chrome - firefox) پیشنهاد می گردد.

افرادی که از مو بایل یا تبلت استفاده می کنند نیز مرورگر خود را باید بروز نمایند و از مرورگرهای chorme یا firefox استفاده نمایند. در صورت استفاده safari اپل یا internet اندروید با مشکل برخورد خواهند نمود.

 

یا تشکر تیم بالن