شرکت نرم افزاری ایرانیان کیمیای آرتان

با شماره ثبت۴۸۵۰۳۰ در زمینه تولید محتوا و بازاریابی در فضای آموزشی
و کارآفرینی سراسر کشور خود را معرفی می کند.

 

 

 

از آنجا که مهم ترین قسمت آموزش، در هر سازمان را استادان برجسته به عهده دارند
نبض تپنده شرکت را در حضور چنین استادانی می بینیم با تحقیقی
هر چند مختصر می توانید نام و پیشینه استادان 
این مجموعه را در فضای گسترده آموزشی کشور بیابید.